Badania


W celu określenia parametrów materiałów budowlanych wykonujemy badania oraz pomiary:

BADANIA STALI


NAZWA ZDJĘCIE OPIS
1 Badanie twardości stali (metali) metodą LEEBA (dynamiczno-sprężysta)
Oszacowanie wytrzymałości stali (metali) na podstawie jego twardości.
Dokładność pomiarów: 0,8%
2 Badanie grubości elementów stalowych (metalowych)
Pomiar grubości niedostępnych elementów stalowych (metalowych), takich jak: rury, przekroje zamknięte (kwadratowe, prostokątne, skrzynkowe).
Dokładność pomiarów: 0,01mm
3 Badanie grubości powłok malarskich na elementach metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium)
Pomiar grubości powłok malarskich.
Dokładność pomiarów: 10 micronów

BADANIA BETONU


NAZWA ZDJĘCIE OPIS
1 Badanie betonu na ściskanie – młotkiem Schmidta typu N
Badanie sklerometryczne betonu na ściskanie. Przy okazji sprawdzenie jednorodności betonu. Określenie klasy betonu.
2 Badanie betonu na ściskanie – metodą pull-out (capo-test, bond-test)
Badanie małoniszczące betonu na ściskanie. Określenie klasy betonu.
3 Badanie betonu na ściskanie – wycięcie próbek rdzeniowych
Badanie niszczące betonu na ściskanie (metoda dokładna). Badanie obejmuje: wycięcie próbek z konstrukcji, przycięcie próbek (3 szt.), ściśnięcie w prasie, opracowanie wyników. Określenie klasy betonu.
4 Badanie betonu na rozciąganie (test przyczepności) – metodą pull-off
Badanie małoniszczące betonu na rozciąganie (test przyczepności).
5 Badanie zawartości chlorków w betonie
Badanie zawartości chlorków w betonie w zależności od głębokości za pomocą chemicznych odczynników. Dodatkowo określenie głębokości karbonatyzacji.
6 Badanie pH betonu
Badanie pH betonu za pomocą testu Rainbow, pH tester. Dodatkowo określenie głębokości karbonatyzacji.
7 Badanie wilgotności betonu (również: ceramiki i drewna)
Szybki elektroniczny pomiar wilgotności materiałów budowlanych takich jak: beton, ceramika, drewno.
8 Skanowanie betonu w poszukiwaniu zbrojenia – profometr (detektor)
Skanowanie betonu w celu lokalizacji zbrojenia (jego otuliny, średnicy, gatunku). Pomiar średnicy i gatunku na podstawie lokalnego odkucia otuliny.
9 Badanie rozwartości rys i pęknięć w betonie
Określenie rozwartości rys i pęknięć w konstrukcji.

GEODEZJA


NAZWA ZDJĘCIE OPIS
1 Pomiary w terenie tachimetrem
Pomiar terenu 3D (x, y , H) z obrazem pomiarów w DWG lub pliku tekstowym. Możliwy pomiar bezlustrowy, czyli bez użycia pryzmatu (miejsca niedostępne).
Dokładność pomiarów: < 1mm
2 Pomiary w terenie GPS`em
Szybki pomiar terenu 3D (x, y , H) z obrazem pomiarów w DWG lub pliku tekstowym.
Dokładność pomiarów: w poziomie do 2 cm, w pionie do 4 cm

W celu wyceny badań i pomiarów prosimy o kontakt.